MePuKesäk2015Low_068

Lännenhemlokin tuoretta vuosikasvua