MePuKesäk2015Low_067

Tuoksumatara sulautuu pohjakasvillisuuteen