MePuKesäk2015Low_062

Asukkaiden omatoimisesti istuttama lehtoakilleija.