MePuKesäk2015Low_061

Kurjenmiekkojen paikalla oli vain tyhjät kuopat