Archive | toukokuu 2014

Asukaskävely tesomalaisten kanssa

Villi Vyöhyke oli edustamassa ja kertomassa metsäpuutarhasta 27.5.2014 järjestetyssä asukaskävelyssä. Kävely oli osa Oma Tesoma -hankkeen toteutusta ja suunnittelua ja sen toteutti Tampereen Kaupunki yhdessä Tapaus tutkimusosuuskunnan kanssa. Yksi asukaskävelyn rasteista oli esimerkki mahdollisesta metsäpuutarhakohteesta, jolla Villi Vyöhyke kertoi suunnitelmistaan ja projektin toteutuksesta. Villi Vyöhyke keräsi kävelyn aikana innostuneiden ja kiinnostuneiden asukkaiden yhteystietoja tulevaa yhteystyötä varten.

Joakim esittelee metsäpuutarhahanketta tesomalaisille.

Kävelyn aikana asukkailla oli mahdollisuus kirjata ylös mietteitään eri rasteilta. Mietteiden pohjalta Tesoman Uimahallin yläkerran kokoustiloissa koottiin kasaan eri rasteilla esiin nousseet kysymykset ja ajatukset. Metsäpuutarhahanke otettiin vastaan mielenkiinnolla ja se herätti keskustelua ja kysymyksiä. Erityisesti mahdollisista lajivalinnoista ja vaikutuksista luontoon oltiin kinnostuneita. Villi Vyöhyke ottaa ajatukset ja mielipiteet käsittelyyn ja julkaisee niistä myöhemmin koosteen, jossa kysymyksiin pyritään vastaamaan.

Tesomalaisilta tuli paljon idoita ja tärkeitä kysymyksiä.

Metsäpuutarhahanke lähtee seuraavaksi etenemään vertailukohteiden ja niiden ratkaisujen kartoittamisella. Retkistä vertailukohteille tiedotetaan näillä sivuilla sekä hankkeesta kiinnostuneille erikseen. Retket ovat avoimia, ja niille voi osallistua omalla autolla tai tilanteen salliessa Villin Vyöhykkeen kyydillä. Loppukesästä tehdään myös toinen vastaavanlainen kävely metsäpuutarhasta kinnostuneiden kanssa, ja kartoitetaan lähemmin mielipiteitä ja ajatuksia kohteista. Talvella varsinainen suunnittelu asukkaiden kanssa käynnistyy.

Kaikki metsäpuutarhasta kiinnostuneet voivat ilmoittaa itsensä hankkeen koordinaattorille, Joakim Suvannolle sähköpostitse joakim@villivyohyke.net tai puhelimitse 044 3568027.

Tutkimusyhteistyö

Joakim, Krista ja Ari keskustelivat metsäpuutarhan toteutuksesta.

Villi Vyöhyke tekee tutkimusyhteistyötä Tampereen Yliopiston kanssa metsäpuutarhaa koskien. Tohtoriopiskelija Krista Willman käyttää ja tutkii Tesoman yhteisöllistä metsäpuutarhahanketta tulevassa väitöskirjassaan, joka käsittelee yhteisöllistä kaupunkiviljelyä ja sen prosesseja. Kristalla on oiva mahdollisuus tutkia metsäpuutarhahankkeen toteutumista ja yhteistyötä paikallisten kanssa. Kristan ohjaajana toimii Ari Jokinen Tampereen Yliopiston johtamiskorkeakoulusta.

Maastossa kaupungin edustajien kanssa

Sää suosi maastokäyntiä.

Villin Vyöhykkeen edustajat Joakim Suvanto ja Jere Nieminen tapasivat Tampereen Kaupungin Anne Tuomisen, Tanja Koivumäen ja Raija Mikkolan tulevan metsäpuutarhan alueella. Yhdessä he kävivät läpi mitä kaupunki on suunnitellut alueelle ja tulevia metsänhoitotoimenpiteitä pohdittiin metsäpuutarhaa silmälläpitäen. Maastosta selvitettiin erilaisia ja erityyppisiä alueita joille metsäpuutarhaa voidaan perustaa.

Tesomajärven rantaluhdalta löytyy luontaisena metsäpuutarhaan sopivaa rentukkaa.

Seuraava vaihe on selvittää tesomalaisten mielipiteitä, ideoita ja ajatuksia. Maastokäynnin jälkeen kartoitetaan myös ratkaisuja muista suomalaisista metsäpuutarhoista. Sen pohjalta aloitetaan metsäpuutarhan suunnittelu yhdessä asukkaiden kanssa.

27.5.2014 järjestettävässä Oma Tesoma -hankkeeseen liittyvässä asukaskävelyssä metsäpuutarhasta kertomassa ovat Joakim Suvanto ja Jere Nieminen.

Villi Vyöhyke ry. sai apurahan metsäpuutarhahankkeelle

Villi Vyöhyke ry. sai Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahastosta 7 000 euron apurahan. Apurahalla toteutetaan yhteisöllinen metsäpuutarha lähiömetsään Tampereen Tesomalle. Joakim Suvanto kävi noutamassa 9.5.2014 Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaanrahaston vuosijuhlassa stipendikirjan.

Yhteisöllinen metsäpuutarha Tesomalle

Villi Vyöhyke ry. on yhdessä Tampereen kaupungin kanssa perustamassa metsäpuutarhaa Tesomajärven etelänpuoleisiin metsiin. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa tesomalaisille osallistuminen lähimetsiensä hoidon suunnitteluun ja toteutukseen. Kohde on valittu yhdessä Tampereen kaupungin kanssa, sen metsien tarjoamien mahdollisuuksien sekä alueella käynnissä olevan Oma Tesoma -hankkeen takia.

Tämä internetsivusto toimii Tesoman yhteisöllisen metsäpuutarhahankkeen pääasiallisena tiedotuskanavana. Tänne raportoidaan hankeen puitteissa tehdyt tapaamiset, retket sekä suunnitelmat.

Kansikuva verkkoon_metsäpuutarha

Lataa hankesuunnitelma tästä linkistä!

Hankkeen koordinaattorina toimii Joakim Suvanto, ja kaikkia hankkeesta kiinnostuneita pyydetään olemaan häneen yhteydessä.

Joakim Suvanto

joakim@villivyohyke.net

044-356 8027